• Domov
  • Novice
  • Mnenje občin do predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Državni zbor RS je 4. aprila 2016 v Poročevalcu objavil predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki bo obravnavan po rednem postopku. Občinski in mestni sveti, županje in župani občin so vabljeni k oddaji mnenja do 4. maja 2014. (Poziv občinskim svetom in županom, 4.4.2016). Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo predloga ZPPD, 1.4.2016).

Na Skupnosti občin Slovenije smo predlog preučili in na podlagi predhodno prejetih mnenj občin članic oblikovali osnutek mnenja in ga v usklajevanje poslali članicam s prošnjo, da se  do osnutka opredelijo. Občine članice SOS je sekretariat pozval, da pripombe in predloge pošljejo do 14. aprila  na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Nekoliko zgodnejši rok za oddajo pripomb na SOS smo določili zato, da lahko v ponedeljek, 18. aprila organiziramo usklajevalni sestanek, če bo potreben in zato, da lahko predlog sprememb obravnava tudi predsedstvo SOS, ki bo imelo redno sejo 19. aprila.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice