• Domov
  • Novice
  • Množično vrednotenje nepremičnin zamaknjeno na marec 2020

V ponedeljek, 13.5.2019, je Državni zbor sprejel noveli Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in Zakona o evidentiranju nepremičnin, ki bo uskladila vodenje podatkov o dejanski rabi zemljišč z novim množičnim vrednotenjem nepremičnin ter tako postopek množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknila z julija letos na konec marca 2020. Vlada je zamik predlagala, saj je bilo ugotovljeno, da je potrebnega več časa za pripravo novih modelov vrednotenja nepremičnin.

V skladu s sprejetima novelama bo do prepisa novih posplošenih vrednosti nepremičnin namesto prvega avgusta 2019, prišlo 1. aprila 2020. Z novelo zakona o evidentiranju nepremičnin pa se bo zagotovilo datumsko usklajene roke za zagotavljanje podatkov o dejanskih rabah zemljišč, ki jih potrebuje množično vrednotenje nepremičnin, na kar je opozarjala tudi SOS na sestankih in v dopisu pristojnim na državni ravni (Pobuda SOS za izboljšavo sistema urejanja prostora, vzpostavitve prostorskih podatkov ter finančnih ukrepov zemljiške politike). Rok za začetek uporabe novega sistema vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč v katastru se tako s 1. junija 2019 prestavlja na 31. marec 2020.

V jesenskem času letošnjega leta se bo izvedla dalj časa trajajoča poskusna razgrnitev novih vrednosti lastnikom nepremičnin. Geodetska uprava bo po proučitvi pripomb in predlogov nato predlagala sprejetje modelov na vladi in do konca marca izvedla množično vrednotenje. Lastniki bodo prejeli obvestila o novih pripisanih vrednostih predvidoma v aprilu 2020.

< Vse aktualne novice