• Domov
  • Novice
  • MO Maribor in občina Ajdovščina prejemnici evropske nagrade GENIYOUTH

GENiYOUTHMestna občina Maribor in občina Ajdovščina sta se decembra lani odzvali povabilu Mreže lokalnih oblasti za jugo – vzhodno Evropo (NALAS) in Skupnosti občin Slovenije za prijavo primerov dobrih praks na nagrado »GENiYOUTH Municipal Inititiatives Awards – Inclusion of Women and Youth in Local Government Affairs in South East Europe«. Komisija je po pregledu vseh prispelih primerov dobrih praks MO Maribor in občino Ajdovščina uvrstila med pet zmagovalnih primerov (poleg slovenskih občin bodo nagrado prejele še mesto Elbasan, Albanija; mesto Petrovo, Bosna in Hercegovina ter Konferenca mest in občin Srbije). Uvrstitev med prejemnike nagrade zmagovalnim mestom ponuja možnost širitve primere dobre prakse po preostalih mestih po Evropi in pridobivanje sponzorskih sredstev.

Mestna občina Maribor je nagrado prejela za v letu 2013 implementiran primer dobre prakse »Soustvarjanje socialnih prostorov – za mlade z mladimi«, ki je nastal v sklopu evropskega projekta URBACT II – My generation at work. Komisija je v svoji utemeljitvi nagrade med drugim zapisala, da je Maribor odprl javne prostore za mlade in na ta način podpira njihovo kreativnost in integracijo v lokalno skupnost. Opisani primer je po njihovem mnenju povezal mlade z manj priznanimi poklici (tesar, pleskar, zidar, električar), za katere pa obstaja potreba na trgu delovne sile in je dober primer reševanja vprašanja brezposelnosti mladih.

Občina Ajdovščina je nagrado prejela za Lokalno strategijo za mlade v občini Ajdovščina. Komisija je ugotovila, da je občini skozi pobudo uspelo ustvariti trajnostno podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti, ki se jih financira skozi občinski proračun in imajo konkretne rezultate. Skozi ukrepe je občini Ajdovščina uspelo motivirati in vključiti mlade za vključevanje v oblikovanje lokalnih politik, za soodločanje in izboljšanje postopkov tako, da so občinske politike merodajno oblikovanje v podporo mladim. Občina Ajdovščina je skozi implementacijo strategije izkazala številne merljive rezultate.

V Skupnosti občin Slovenije občini Ajdovščina in MO Maribor iskreno čestitamo!


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice