• Domov
 • Novice
 • Modeli kakovosti za občine – MJU vabi občine k sodelovanju

Ministrstvo za javno upravo je naslovilo prošnjo na SOS, da občine članice povabimo k sodelovanju pri projektih uvajanja kakovosti. Eden od pomembnih ciljev septembra lani sprejete Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 je dvig upravljavske sposobnosti občinskih uprav. Zato je Ministrstvo za javno upravo v sklopu uvajanja različnih ukrepov za izboljšanje delovanja javne uprave pričelo s sistematičnim uvajanjem modelov kakovosti v organe državne uprave in zagnalo projekt ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov javnih storitev.

V navedene aktivnosti želi pritegniti tudi kar največje število občin, saj predstavljajo pomemben del javne uprave. Zato je Urad za razvoj 28.9.2017 vsem občinam poslal povabilo za vključitev bodisi v uvajanje modela kakovosti bodisi ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov ali kar v oba.

Gradiva:

Skupni ocenjevalni okvir v javnem sektorju

(CAF – Common Assessment Framework) je orodje za celovito obvladovanje kakovosti, razvito v javnem sektorju in za javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM. Je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje. Proces je zasnovan v treh fazah in desetih korakih:

Prva faza: Zagon procesa CAF

 1. Odločite se, kako organizirati in načrtovati samoocenjevanje (PDF-publikacija)
 2. Sporočajte o projektu samoocenjevanja

Druga faza: Proces samoocenjevanja

 1. Sestavite eno ali več samoocenjevalnih skupin
 2. Organizirajte usposabljanja
 3. Lotite se samoocenjevanja (samoocenitveni obrazci)
 4. Sestavite poročilo z opisom rezultatov samoocenjevanja

Tretja faza: Načrt izboljšav/ prednostno razvrščanje

 1. Naredite osnutek načrta izboljšav
 2. Sporočajte načrt izboljšav
 3. Izvajajte načrt izboljšav
 4. Načrtujte naslednje samoocenjevanje
< Vse aktualne novice