• Domov
  • Novice
  • Möderndorferjev predlog zakona o pogrebni dejavnosti zavrnjen

Odbor za gospodarstvo Državnega Zbora RS je 13. januarja 2015 v drugem branju obravnaval predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč poslanca Janija Möderndorferja. Vabilu na sejo se je odzval tudi SOS. Odbor je pričakovano sklenil, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, kot je predlagala Vlada RS. Tako predlagatelj, kot številni prisotni poslanci in tudi v SOS smo pa prepričani, da je razprava prispevala k temu, da bo ministrstvo v svojem predlogu upoštevalo izpostavljene vsebine in vložilo dodatne napore za pripravo bolj kvalitetnega predloga zakonskega besedila. Kot je pojasnil državni sekretar z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti, da njihov predlog tako kot poslančev loči med pogrebno dejavnostjo in upravljanjem pokopališč. Pokopališka dejavnost je v obeh predlogih v pristojnosti občin, oba tudi uvajata visoko raven standardov in normativov za izvajanje pogrebne dejavnosti. Bistvena razlika pa je pri načinu izvajanja pogrebne dejavnosti oz. delitvi pogrebnih storitev, ki se bodo izvajale kot gospodarska javna služba, in tistimi, ki se bodo izvajale na prostem trgu. Prav vladna izhodišča pa so spodbudila Möderndorferja k pripravi svojega zakona. Sam je predlagal jasno razmejitev pogrebnih dejavnosti, ki so predmet javne službe, in tistih, ki to niso. Med prve pa bi sodili pokop pokojnikov, zagotavljanje 24-urne dežurne službe za prevoz pokojnikov znotraj lokalne skupnosti oz. prvi prevoz pokojnika ter priprava in izvedba minimalnih pogrebnih dejavnosti. Pri tem je Möderndorfer večkrat kot ključno izpostavil ohranitev javnega interesa na tem področju. Kot je opozoril, je razlika, ali se predpiše obvezne javne gospodarske službe in se tam, kjer je nimajo, dopusti tudi drugačna organizacija, ali pa se reče, da javne gospodarske službe niso nujne, tiste, ki so, pa lahko delujejo naprej. Leo Kremžar iz SOS je izpostavil nasprotje med vladnim sklepom in odločbo ustavnega sodišča.

< Vse aktualne novice