• Domov
  • Novice
  • MOP nagovoril Občine in Upravne enote o novi gradbeno prostorski zakonodaji

V četrtek, 7.7.2022 je Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organiziralo seminar Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu.

Uvodoma je Barbara Radovan udeležence nagovorila s cilji in namenom VII. dela ZUreP-3 (izvajanje posegov v prostor), nalogami občin v kontekstu izvajanja posegov v prostor, mnenji in soglasji občin, kot jih določata ZUreP-3 in njihov pomen. Sledila je predstavitev o začasnem skladiščnem objektu in manjši rekonstrukciji GZ-1, ki jo je podala Tanja Mencina. V nadaljevanju je besedo delila tudi Bojana Mazi, ki je predstavila mnenja občin po določbah GZ-1, pomen mnenja občine, kaj je mnenje – soglasje, mnenje občine po ZUreP-3, priglasitev – soglasje občine po ZUreP-3.

Predstavitvam govork iz Službe za upravne zadeve (Oddelka za graditev) ter Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, je sledila razprava, v kateri je sodelovalo več kot 400 udeležencev iz občinskih uprav in upravnih enot, tekom nje pa je bilo izpostavljenih več kot 100 vprašanj. SOS je nastopil v okviru organizatorja in povezovalca seminarja.

< Vse aktualne novice