• Domov
  • Novice
  • MOP o načrtovanih spremembah v zvezi z režimi po področnih zakonih v povezavi s prostorskim načrtovanjem in dovoljevanjem

V sredo, 31.5.2016, je potekal posvet Ministrstva za okolje in prostor na temo predstavitev načrtovanih sprememb v zvezi z režimi po področnih zakonih v povezavi s prostorskim načrtovanjem in dovoljevanjem. Poseben poudarek je bil predvsem na spremembah, ki se obetajo pri izdajanju gradbenih dovoljenj, predviden je nov sistem dovoljevanj in preverjanja usklajenosti nameravanih posegov v prostor s področnimi predpisi.

Uvodoma je državna sekretarka, Lidija Stebernak povedala, da so v času javne obravnave prejeli ogromno pripomb na osnutke novih zakonov (GZ, ZUreP in ZPAI), predvidoma meseca septembra pa bodo dali ponovno v javno razpravo in medresorsko obravnavo (nove) prečiščene predloge zakonov, nagibajo pa se tudi k možnosti združitve Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora, ki bi bila združena v prostorsko gradbeni zakonik.

Sabina Jereb (MOP) je predstavila analize in ankete v zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje (gradivo na povezavah):

Luka Ivanič (MOP) je odprl razpravo, v kateri je bilo govora o odnosu države (državni prostorski načrti) in občinami, spremembah področne zakonodaje, potrebni prožnosti in možnosti odstopanj od prostorskih aktov, o integriranih postopkih, kot najbolj problematično pa je bilo izpostavljeno pridobivanje soglasij.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice