• Domov
  • Novice
  • MOP seznanil UE in občine o enotnem izvajanju prostorske in gradbeno zakonodaje

V torek, 29.11.2022 je preko spleta in v organizaciji in izvedbi Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) potekal triurni seminar Kako enotno izvajati prostorsko in gradbeno zakonodajo. Zakona ZUreP-3 in GZ-1 sta namreč prinesla nekaj novosti, zaradi česar je seminar namenil fokus poenotenju razumevanja in izvajanja posameznih aktualnih vsebin obeh zakonov vezanih na upravne postopke, ki se vodijo na upravnih enotah. Vsebino seminarja so na MOP pripravili v obsegu predhodno zbranih pogostih vprašanj, katerih je bilo v zadnjem obdobju več kot 1500. Vsebina seminarja je bil prvenstveno namenjena upravnim delavcem (UE), ki vodijo postopke na podlagi GZ-1, vabljeni pa so bili tudi upravni delavci občin in občinski urbanisti, ki jim takšne informacije koristijo pri njihovem operativnem delu. Vloga SOS in preostalih združenj občin je bila v so-organizaciji, in sicer v oglaševanju in promociji seminarja.

Saša Galonja, vodja Sektorja za sistem prostora in graditve je po uvodnem pozdravu opozoril predvsem na ustrezno uporabo pojmov (novih, spremenjenih) v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)  (npr. enostavni/nezahtevni objekti, nadstrešnica/nadstrešek). Vodja Sektorja za dovoljenja Sandi Rutar je nadaljeval z vsebinami novega pravilnika o  projektni in drugi dokumentaciji kot tudi obrazcih. Sledil je prispevek Bojane Mazi, vodje Oddelka za graditev, ki je izpostavila pomen mnenj v postopku izdaje gradbenih dovoljenj in vzporedne tematike (združevanje postopkov,…).

Po kratkem premoru je s prispevkom nadaljevala Nina Kosel iz Oddelka za graditev, ki je zbrane informirala s podrobnostmi legalizacije objektov. Poudarila je, da zakon želi urediti pravno stanje objektov. Tanja Mencin iz Sektorja za sistem prostora in graditve je zbranim izpostavila prijavo začetka gradnje, ki ni upravni postopek, ampak dolžnost samega investitorja pred samo gradnjo. V zvezi s tem je poudarila evidentiranje prijave v e-Graditve, morebitno informiranje investitorja,  časovni dejavnik preverbe vložene prijave kot tudi druge specifike priglasitve začetka gradnje, dopustnih odstopanj in predvsem uporabnih dovoljenj. V tem kontekstu so bili poudarjeni še izzivi neverodostojnih izjav, nepravih postopkov ter nepravilnosti in  pojasnila kot tudi napotke za tovrstno spoprijemanje.

Svoj prispevek o gradbeni parceli je dodala še Barbara Radovan iz Sektorja za sistem prostora in graditve. Izpostavila je povezljivost stavbe in parcele v enotno nepremičnino, in njuno funkcioniranje ves čas obstoja parcele. Pri tem je med drugim opozorila, da naj bodo pri gradbeni parceli investitorji opozorjeni, da so dolžni urediti sestavine gradbene parcele, če le te niso urejene pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Ob koncu so predstavniki MOP (organizatorji seminarja) vsem 565 slušateljem napovedali izvedbo srečanj, ko bodo sami prišli na lokacijo in 1-1 spregovorili s predstavniki o postopkovnih izzivih z namero dosega poenotenih praks s področja izvajanja prostorske in gradbene zakonodaje na lokalni ravni.

< Vse aktualne novice