• Domov
  • Novice
  • Možnost vključitve sistema EZR občine v sistem EZR države

S strani Ministra za finance smo prejeli obvestilo o možnosti vključitvi občin v sistem EZR države. V dopisu je navedeno, da skladno z zakonskimi in podzakonskimi podlagami občine lahko ohranijo sistem EZR občine in poslujejo tako kot do sedaj. Možnost pa imate, da zaprete svoj sistem EZR občine in se vključijo (skupaj z vsemi svojimi proračunskimi uporabniki) v sistem EZR države. Za ukinitev EZR občine in vključitev v sistem EZR države se je do tega trenutka odločilo že 65 občin (od tega sta trenutno dve v postopku vključevanja) in uspešno koristijo prednosti vključitve, ki so:

  • možnost pridobivanja ugodnih posojil z različnimi ročnostmi do 3 let in na odpoklic, brez stroškov sklepanja poslov za različne namene (financiranje projektov EU, upravljanje dolga občinskega proračuna ali likvidnostno premoščanje neusklajenih prilivov in odlivov). Pri črpanjih posojil z daljšimi ročnostmi (do 3 let) gre za namenska posojila za premoščanje financiranja projektov EU. Možnost črpanja posojil iz sistema EZR države je trenutno se posebej ugodna možnost za občinske javne zavode (zdravstvene domove, vrtce, osnovne sole, … ), ki se srečujejo s težavami premoščanja likvidnosti za izplačila dodatkov na pogoje dela v nevarnih razmerah, povezanih s CQVID·19 epidemijo;
  • polaganje vlog z različnimi ročnostmi do 3 let in na odpoklic;
  • občina ne plačuje negativnih obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije, saj se EZR občine pri Banki Slovenije zapre;
  • poenostavitve glede računovodskih evidenc, saj se poslovne knjige upravljavca EZR občine ukinejo.

Občine lahko vsa dodatna pojasnila, vezana na vključitev v sistem EZR države, pridobite v Direktoratu za zakladništvo na e-naslovu: zakladnica.mf@gov.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice