• Domov
  • Novice
  • Mreža komunikatorjev pri SOS o internem komuniciranju

V četrtek, 15. 4. 2021 je potekala druga seja Mreže komunikatorjev občin in občinskih javnih zavodov, ki je bila posvečena temi interno komuniciranje. Uvodoma sta prakso občine Ajdovščina predstavili Aleksandra Hain in Tina Velikonja, ki sta orisali razvoj internega komuniciranja skozi zadnja leta in izpostavili pomen dobrega pretoka informacij, ki se ga trudijo vzdrževati preko spodbujanja kolegov in kolegic k rednemu in sistematičnem poročanju, dobrih osebnih odnosih, pripravili so tudi smernice za poročanje znotraj občine, z navodili in priporočili za pripravo kvalitetnega gradiva, ki ga kot komunikatorji lahko uporabijo za prispevke na različnih kanalih. V razpravi so članice in člani mreže izpostavili tudi nekaj dobrih praks iz svojih občin.

Predstavnica občine Škofja Loka Katja Štucin je povedala, da se kot zadolžena za komuniciranje z županom sestane vsak dan, da se udeleži kolegija, udeleži se sredinega sestanka vodje oddelkov in direktorja, vsak petek pa se ob 12. uri srečajo na dvorišču občinske stavbe in izmenjajo najpomembnejše informacije tekočega tedna. Za interno komunikacijo so začeli uporabljati orodje Slack, kjer imajo strukturirane skupine po področjih dela.

Predstavnica občine Šmarje pri Jelšah Sergeja Javornik je z ostalimi članicami in člani delila svoje izkušnje v času prvega vala Covid-19, ko se je pokazal velik pomen dobrega komuniciranja znotraj občine in občinskih javnih zavodov, zato da se javnosti lahko podajo kvalitetne in jasne informacije.

Članice in člani mreže so se dogovorili za interno medsebojno izmenjavo smernic za poročanje, dogovorili pa so se tudi za naslednji termin za sestanek, ki bo 20. maja in bo posvečen temi komuniciranja preko Facebooka.

< Vse aktualne novice