• Domov
  • Novice
  • MZ glede izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah

Ministrstvo za zdravje je na občine naslovilo poziv glede financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah javnim in zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne služb, in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve javnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. V dopisu MZ izpostavlja, da v skladu s sklepom vlade in zakonodajo, upoštevaje pravice in obveznosti, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe in ustanoviteljskih pravic, na enakopraven, transparenten in pravičen način, izpeljejo postopke za izplačilo dodatka za rizične razmere (javnim zavodom in koncesionarjem) ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (javnim zavodom).

Dopis tukaj.

< Vse aktualne novice