• Domov
  • Novice
  • MZI prosi občine za poročilo o stanju o premostitvenih objektih
premostitvenih objektov na cestah v upravljanju občin vas prosimo, da nam iz razloga varnosti uporabnikov posredujete poročilo o stanju premostitvenih objektov v vednost.

Ministrstvo za infrastrukturo je na Skupnost občin Slovenije naslovilo dopis, v katerem nas prosijo, da bi občinam posredovali opozorilo glede stanja premostitvenih objektov. Glede na zadnje dogodke v Italiji v zvezi s porušenim premostitvenim objektom v Genovi so s strani MZI obema upravljavcema državnih cest že naročili izdelavo poročila o stanju premostitvenih objektov v njunem upravljanju.

Ker ste občine na tem področju samostojne, od vas ne morejo zahtevati tovrstnega poročila, želijo pa vseeno opozoriti, da ste v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) občine kot upravljavci občinskih cest dolžne zagotoviti varen in nemoten promet. V skladu z dopisom vas (občine) tako želijo opozoriti, da ste v  segmentu zagotavljanja varne cestne infrastrukture zelo pazljive, pozorne in da zagotavljate preglede premostitvenih objektov v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).

Ker si na MZI želijo ustvariti celotno sliko o stanju premostitvenih objektov na cestah v upravljanju občin vas prosijo, da jim iz razloga varnosti uporabnikov posredujete poročilo o stanju premostitvenih objektov v vednost.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice