• Domov
  • Novice
  • Na 13. seji predsedstva SOS o predlogu Zakona o varstvu okolja in predsedovanju Slovenije Svetu EU

V sredo, 10.3.2021 je potekala 13. seja predsedstva SOS. Seje sta se udeležila tudi Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in direktor direktorata za okolje Gregor Klemenčič. Županje in župani so med drugim obravnavali:

  • PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU 2021 IN SODELOVANJE OBČIN

Županje in župani so se seznanili z do sedaj znanimi aktivnostmi glede predsedovanja Slovenije Svetu EU z vidika sodelovanja občin. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in predsednik slovenske delegacije v Odboru regij je povedal, da trenutno potekajo intenzivne izmenjave mnenj z državno ravnjo na področju priprav na predsedovanje, saj se zaradi trenutnega epidemiološkega stanja preigrava več možnosti, predvsem glede organizacije dogodkov v Sloveniji, kjer se pričakuje aktivno vlogo reprezentativnih skupnosti občin.

Prioritetne teme na področju lokalne samouprave, ki so jih uspeli uskladiti do sedaj so zmanjšanje razvojnih razlik med regijami skozi implementacijo kohezijske politike in načrta za okrevanje in obnovo, pomen prometne integracije držav zahodnega Balkana z EU, med predlaganimi temami pa sta bili tudi področji Mesta in regije EU k okrepljeni pobudi za opraševalce in Izvajanje instrumenta za obnovo in odpornost. Povedal je še, da je v načrtu tudi seja predsedstva sveta EU v Sloveniji v mesecu septembru, v oktobru naj bi potekal v Sloveniji dogodek na temo pametnih vasi, predvidene pa so tematske konference na državni in ministrski ravni. Še pred pričetkom predsedovanja meseca junija pa bi naj ponovno obiskal Slovenijo predsednik Odbora Regij (prvič je to bilo leta 2016).

  • PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-2)

Minister Vizjak je uvodoma povedal, da je rdeča nit prenove Zakona o varstvu okolja debirokratizacija postopkov, vendar ne na račun varstva okolja. Ena izmed ključnih rešitev zakonodajnega predloga je povezana z ravnanjem z odpadki, z novim zakonom se namreč uvaja razširjena proizvajalčeva odgovornost. To pomeni, da tisti, ki bo dajal embalažo na trg, mora za njo tudi v celoti poskrbeti. Prav tako bodo zavezani vsi, ki dajejo embalažo na trg in ne zgolj tisti, ki je dajejo na trg več kot 15 ton letno. Implementacija tega določila bo prinesla finančno razbremenitev gospodinjstev je poudaril Vizjak.

V okviru predsedstva SOS je bila pozdravljena ureditev proizvajalčeve odgovornosti, v skladu s katero bodo proizvajalci krili celotne stroške ločenega zbiranja ter odvoza embalaže, saj bo to nekoliko znižalo stroške občin in posledično gospodinjstev.

V okviru razprave na temo hierarhije odpadkov in poti h krožnemu gospodarstvu je minister Vizjak županom predstavil še načrte države na področju ravnanja z odpadnim blatom in komunalnimi odpadki. V načrtu je namreč, da se omogoči izgradnjo monosežigalnic za odpadno komunalno blato s poprejšnjo ekstrakcijo fosforja ter uporabo končnega produkta v nove namene. Predvideno je, da se izvaja kot gospodarska javna služba občin in ne države, v načrtu pa je državno sofinanciranje izgradnje. Kar zadeva področje sežiganja komunalnih mešanih odpadkov je minister povedal, da bo to državna gospodarska javna služba, ministrstvo pa je z mestnimi občinami Celje (obstoječ objekt s povečanjem kapacitete), Ljubljana, Maribor in občino Kočevje že podpisalo pismo o nameri izgradnje sežigalnic, zato se minister nadeja, da bomo v Sloveniji imeli v naslednjih letih zadostne kapacitete termične obdelave te vrste nereciklabilnih odpadkov.

Posebej je bila izpostavljena tematika prenosa novih nalog na občine oziroma občinsko inšpekcijsko službo, predvsem na področju nadzora nad izvajalci gospodarskih javnih služb varstva okolja. Minister Vizjak je povedal, da se je ministrstvo odločilo odstopiti od predloga prenosa pristojnosti na občine.

V nadaljevanju je bil ministru še predstavljen predlog za uvedbo regulativnih peskovnikov in eksperimentalnih klavzul, kot je to dobra praksa v Zakonu o pravilih cestnega prometa. Tudi na področju varovanju okolja bi namreč morala biti omogočena pravna podlaga za eksperimentalne ureditve, ki v danem trenutku še niso zakonsko urejene. Če namreč želimo stopiti korak bližje implementaciji sodobnih rešitev krožnega in s pametnimi rešitvami podprtega gospodarstva ter zmanjšati pritiske na okolje, je po mnenju SOS nujno, da v slovenski zakonodaji te klavzule prevzamemo, občinam pa omogočimo, da jih uporabijo na mikroobmočjih in po testni fazi razširjajo.

***

Predsedstvo SOS je v pogajalsko skupino za pogajanja o normativnem delu kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva imenovalo predstavnico SOS,  Jasno Gabrič, županjo Občine Trbovlje in potrdilo evidentirane kandidate v komisije SOS. Prav tako je predsedstvo podprlo pobudo za ustanovitev nove komisije SOS za obravnavo vprašanj s področja delovanja skupnih občinskih uprav.

< Vse aktualne novice