V sredo, 26.8.2020 je potekala 2. seja Komisije za prostor pri SOS. Članice in člani so obravnavali Osnutek novega Gradbenega zakona (GZ -1) in predlagane spremembe. Posebej so izpostavili, da se absolutno ne strinjajo s spremembo, da plačilo komunalnega prispevka ne bi bilo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Obveznost plačila komunalnega prispevka mora biti določena pred izdajo gradbenega dovoljenja so bili soglasni, saj gre za namenski vir občine za izgradnjo komunalne infrastrukture, gradnje le-te pa občine ne zmorejo vnaprej financirati. Prav tako se postavlja vprašanje izterjave neplačanega komunalnega prispevka.

Posebej so izpostavili smiselnost odločanja, ko je občina v postopku izdaje gradbenega dovoljenja mnenjedajalec glede skladnosti z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine (po novem se jim nalaga še obrazložitev mnenj, priprava morebitnih rešitev in predlogov),  medtem ko upravni enoti le – tega ni treba upoštevati in lahko odloči drugače. V tem primeru gre za nepotrebno dodatno obremenjevanje občin.

Ostale pripombe komisije so bile, da so definicije v osnutku zakona nejasne, da se mnoge določbe nanašajo na podzakonske predpise, ki pa še niso pripravljeni in za katere se ne ve kako bodo urejali materijo podrobneje,…

Ne nazadnje je bilo opozorjeno, da v osnutku zakona niso opredeljene finančne posledice za občine, ki jih bodo prinesle spremembe zakona.

Seje so se udeležili tudi predstavniki Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS, ki so izpostavili, da je potrebna natančna definicija pri izvajanju nadzora občinskih inšpektorjev nad vzdrževanjem in sicer enostavnih objektov in ne, da se vsa vzdrževalna dela enostavno prenese pod nadzor občinskih inšpektorjev. Prav tako bi morali biti opredeljeni pogoji za opravljanje nadzora (konstrukcijski posegi).

SOS sprejema pripombe in predloge na predlog zakona do 4. septembra – objava.

< Vse aktualne novice