• Domov
  • Novice
  • Na odboru sprejete rešitve glede financiranja zasebnih vrtcev

Dne 11. 3. 2021 se je predsednik SOS, Peter Misja udeležil Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino pri Državnemu zboru RS, kjer so obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, kateri bo po mnenju predlagatelja zagotovil trajnost delovanja zasebnih vrtcev ter okrepil avtonomijo občin na področju dejavnosti predšolske vzgoje, ki predstavlja eno izmed njenih izvirnih pristojnosti.

Na seji je predsednik SOS predstavil stališče SOS, med drugim, da je prav, da se veča avtonomija občin pri delovanju in financiranju zasebnih vrtcev, da je rešitev univerzalno koristna, saj pri urejanju področja ne otežuje delovanja nobeni skupini občin, prav tako pa daje občinam v roke instrument, da skupaj s svojimi prebivalci (starši, zasebniki, itd.) opredelijo potrebe in interese z možnostmi vsake občine posebej.

Odbor je obravnavan Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih sprejel.

< Vse aktualne novice