• Domov
  • Novice
  • Na pobudo Skupnosti občin Slovenije podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 30. aprila 2022

Skupnost občin Slovenije je dne 1. 2. 2022 z dopisom Ministrstvu za finance predlagala podaljšanje roka za oddajo letnih poročil (bilanc) na AJPES za občine.

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 17. februarja 2022 soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, s katerimi je bilo med drugim predlagano podaljšanje roka za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter obračuna akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 do 30. aprila 2022. Prav tako je bilo za zavezance, ki predlagajo letna poročila na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve do 31. marca tekočega leta, predlagano podaljšanje roka za predložitev letnih poročil v letu 2022 do 30. aprila 2022.

Državni zbor Republike Slovenije je omenjeni zakon, ki med drugim predvideva podaljšanje rokov za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 30. aprila 2022, sprejel na izredni seji dne 22. 2. 2022.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice