• Domov
  • Novice
  • Na pobudo SOS v Državnem svetu obravnavali problematiko odpadnega blata

Na pobudo SOS Vladi RS, Ministrstvu za okolje in prostor, poslankam in poslancem Državnega zbora ter Državnemu svetu, da naj se pristopi k takojšnjemu sistemskemu reševanju kritičnih razmer z odpadki oz. odpadnim blatom, je Državni svet RS pričujočo problematiko obravnaval na svoji seji 5. julija, nanjo pa poleg pobudnice zadeve – Skupnosti občin Slovenije, povabil tudi predstavnike Ministrstva za okolje in prostor. Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je pozvala Vlado in Ministrstvo za okolje in prostor naj v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi oz. njihovimi reprezentativnimi združenji, Zbornico komunalnega gospodarstva ter ostalimi relevantnimi deležniki čim prej pristopita k pripravi kratkoročnih in dolgoročnih sistemskih rešitev za okoljsko sprejemljiv sistem ravnanja z odpadki, vključno s sistemom ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav. Izpostavili so še, da je razprava o reševanju problematike odpadnega blata, ki presega zmožnosti lokalnih skupnosti, ponovno pokazala potrebo po vzpostavitvi pokrajin, ki bi zadeve širšega lokalnega oz. regionalnega pomena lažje in učinkoviteje urejale kot lokalne skupnosti na eni strani ali država na drugi strani.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice