• Domov
  • Novice
  • Poziv občinam in poročilo s posveta o Priročniku CPVO za OPN

V Ljubljani se je 23. marca zbralo več kot 50 udeležencev različnih občin, pripravljavcev občinskih prostorskih načrtov in ministrstva na posvetu, ki ga soorganizirajo MOP, Jaspers in SOS.

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in z  Jaspersom organiziralo prvo, celodnevno delavnico o celovitih presojah vplivov na okolje za občinske prostorske načrte, 25. januarja v Ljubljani. Delavnica, ki je potekala 23. marca 2017, od 9.00 do 15.30 ure,  je bila tak druga v nizu.

Po uvodnih pozdravih je  Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za CPVO na MOP predstavila akcijski program za sodelovanje z občinami na področju celovitih presoj vplivov na okolje.

V nadaljevanju je Klemen Strmšnik podrobno, po poglavjih predstavil osnutek priročnika za učinkovito vključevanje CPVO v postopek priprave OPN. Osnutek je bil objavljen že pred samim dogodkom, občine pa pozvane k oddaji komentarjev, dopolnitev in predvsem predstavitvi dobrih praks. Prejeli smo 3 primere dobrih praks, ki bodo predstavljene v priročniku. Prejeli smo tudi nekaj vsebinskih dopolnitev.

Dopolnjena verzija osnutka Priročnika za učinkovito vključevanje CPVO v postopek priprave OPN je dostopna na tej povezavi. Občine vabimo, da podajo svoje komentarje do 7. aprila 2017 na naslov: vesna.kolar-planinsic@gov.si. Na istem naslovu se zbirajo primeri dobre prakse, ki jih oddate z obrazcem, ki je dostopen tukaj: Obrazec za prijavo dobre prakse.

Na posvetu so se prisotni seznanili tudi s primerom izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za OPN MOL. V zaključnem delu so imele občine priložnost razprave z okoljskimi sektorji na temo učinkovite celovite presoje vplivov na okolje :

  • Screening
  • Vsebinjenje
  • Kvaliteta okoljskih poročil
  • Sprejemljivost plana
  • Najpogostejših težav in načini njihovega reševanja
  • Razprava s prostorskimi načrtovalci

Gradiva:

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice