• Domov
  • Novice
  • Na sestanku Delovne skupine za lokalno samoupravo pregledali opravljeno delo v preteklem mandatu

Dne 30. 3. 2022 je potekala 10. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, kjer je glavna tema sestanka bila pregled opravljenega dela in pregled še odprtih problematik. Sestanka so se v imenu SOS udeležili predsednica Jasna Gabrič, podpredsednik Peter Misja ter generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

Minister za lokalno samoupravo je uvodoma izpostavil, da je ob zaključku mandata vlade veliko manj odprtih zadev kot ob začetku mandata, kar dokazuje, da delovna skupina deluje uspešno. Izpostavil je, da je na dosedanjih devetih sestankih uspelo najti pomemben kompromis glede višine povprečnine, ki je občinam prinesel 73 mio. € sredstev v letih 2020 in 2021, 71 mio. € razbremenitve proračunov iz naslova Zakona o finančni razbremenitvi občin, 6 mio. € za občine z romsko populacijo in 2 % več nepovratnih sredstev za investicije. Povedal je, da ga veseli vseskozi dobro in konstruktivno sodelovanje, kriznim razmeram navkljub in poudaril prepričanje, da se je medsebojno zaupanje na ta način okrepilo, zato bi bilo potrebno takšno obliko sodelovanja, ne glede na prihodnjo vlado, ohraniti.

Podpredsednik SOS Peter Misja je uspehe delovne skupine pozdravil in izrazil zadovoljstvo z doseženimi premiki, predvsem na področju financ, še posebej pa je ponosen na dogovor o enakopravni obravnavi vseh občin pri dogovoru za dvig odstotka razvojnih sredstev na 8%. Izpostavil pa je, da ostaja še vedno odprto vprašanje o prejemkih funkcionarjev (tudi županov) ter vprašanje nezdružljivosti funkcij, saj na izvedbeni ravni zaradi tega nemalokrat prihaja do absurdnih situacij. Predsednica SOS Jasna Gabrič se je priključila zahvalam in dodala, da se je na sejah gradil dober in korekten odnos ter predvsem posluh za potrebe občin. Obenem je dodala še, da so občine v času pandemije imele dodatne oz. nove stroške, ki niso bili predvideni, npr. še vedno ostaja nerešeno vprašanje plač kuharic v osnovni šoli in v vrtcih ter izpostavila, da so plače in prejemki funkcionarjev (npr. regres za prehrano ali prevoz) še vedno neutemeljeno nižji od ostalih v javnem sektorju in je nujno potrebno ukrepati, saj so razmerja med funkcionarji, zaposlenimi in direktorji (zavodov) porušena. Tem nalogam bi se naj delovna skupina posvetila v bodoče.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice