• Domov
  • Novice
  • Na sestanku z MOP o lahki frakciji odpadkov

Skupnost občin Slovenije je konec aprila prejela pobudo župana Občine Jesenice, Blaža Račiča, ki sta jo podprla tudi župana Občine Komenda, Stanislav Poglajen in župan Občine Hrastnik, Marko Funkl, v zvezi s kopičenjem lahke frakcije odpadkov na regionalnih centrih za ravnanje z odpadki (CERO). Na podlagi pobude je SOS organizirala sestanek ožje delovne skupine, ki se je posvetila problematiki in s podporo ZMOS, GIZ SLO CERO in ZKG izdelala predloge za možne kratkoročne rešitve. Ker se težava z lahko frakcijo odpadkov (RDF) počasi širi na vse slovenske regijske centre in dobiva vseslovenski značaj so župani izrazili prepričanje, da je za učinkovito ukrepanje potrebno sprejeti širši konsenz med slovenskimi županjami in župani o ustreznosti predlogov, ne glede na članstvo v reprezentativnih organizacijah, zato je bilo oblikovano pismo podpore, ki ga je podpisalo tudi okoli 40 županj in županov.

Skupnost občin Slovenije se je povezala tudi z Državnim svetom, ki je na pobudo SOS obravnavalo tematiko tako na seji Komisije za lokalno samoupravo (Interesna skupina lokalnih interesov) kot na seji Državnega sveta. Državni svet je prizadevanja podprl in sprejel ustrezne sklepe. 

Na podlagi tega je Skupnost občin Slovenije posredovala Ministrstvu za okolje in prostor poziv za sestanek, ki je potekal 2. 7. 2019. Skupnost občin Slovenije sta zastopala župan Marko Funkl in direktor občinske uprave Občine Jesenice, dr. Gregor Hudrič ter zaposlena sekretariata SOS. Na sestanku je bila predstavljena problematika in nujnost, da se zanjo najde kratkoročno in dolgoročno rešitev. Tanja Bolte, državna sekretarka MOP je povedala, da se minister za okolje in prostor namerava v kratkem sestati s tistimi obrati, ki že razpolagajo z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem za energetsko izrabo odpadkov o možnem povečanju njihovih kapacitet in v zvezi s tem razširitvijo OVD, da bi tako zagotovili čim hitrejšo možnost odstranitve odvečne gorljive lahke frakcije odpadkov iz centrov za ravnanje z odpadki. Prav tako bo ministrstvo preverilo možnost izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca, ki bi za določeno obdobje opravljal dejavnost izvajalca GJS sežiga komunalnih odpadkov (prevzem nakopičene lahke frakcije odpadkov v centrih za ravnanje z odpadki in zagotovitev njihove termične obdelave), vendar je ta rešitev strokovno zahtevna in zahteva več časa kot prva. Možnost, da bi ministrstvo zagotovilo primerne prostore za začasno skladiščenje lahke frakcije iz tistih lokacij, kjer je stanje najbolj alarmantno, ni izvedljiva, saj MOP ne razpolaga s primernimi prostori. Predstavniki ministrstva – Tanja Bolte, Jana Miklavčič in Matej Kovačič so sicer izrazili prepričanje, da je dolgoročno najboljša naložba, naložba v boljše ločevanje na izvoru, zato bo MOP preveril možnost spodbud občinam soočenim s težavami zaradi kopičenja lahke frakcije, oziroma spodbud za boljše ločevanje odpadkov na izvoru.

Ponovni sestanek v zvezi s to tematiko se izvede po potrebi že prej, sicer pa predvidoma konec avgusta, ko bo ministrstvo razpolagalo že z več informacijami.

 

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice