SVRK kot partnerska organizacija sodeluje v projektu RETRACE (Systemic Approach for Regions transitioning towards a Circular Economy). Gre za enega izmed projektnih predogov, ki so bili v februarju 2016 izbrani za sofinanciranje na prvem razpisu programa Interreg Europe. V prvi fazi, ki bo namenjena predvsem izmenjavi izkušenj med partnerskimi regijami bo pripravljen Akcijski načrt.

Sama priprava Akcijskega načrta ter siceršnja uspešna izvedba projekta brez sodelovanja ključnih deležnikov ni možna, zato je SVRK k sodelovanju med drugimi povabil tudi SOS. Predstavnica Skupnosti občin Slovenije se je tako udeležila 1. sestanka, ki je bil 26. maja 2016 v Ljubljani in se seznanila s projektom ter predvidenimi aktivnostmi.

< Vse aktualne novice