Urad RS za narodnosti je v četrtek, 15.2.2018 organiziral nacionalni posvet : Skupaj smo uspešnejši – prvo usmerjeno razpravo z občinami, kjer živijo Romi, pri razvijanju celovitih pristopov in akcijskih načrtov za vključevanje Romov. Na srečanju, na katerem je sodelovala tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije, je župan občine Trebnje, Alojz Kastelic, predstavil kako so se v občini lotili reševanja odprtih problemov integracije romske skupnosti ter prve uspehe tega aktivnega delovanja. V nadaljevanju je potekala učinkovita in aktivna razprava, kako vključevati romsko skupnost v razreševanje težav, s katerimi se soočajo, kakšne korake lahko pri tem naredi občina, kakšne država. V skladu s predlogi iz sprememb Zakona o Romih bodo občine dolžne pripraviti tudi akcijske načrte za Rome in tudi o tem /kako, koliko, kaj/ so se prisotni predstavniki in predstavnice občin ter romskih organizacij ter svetnikov pogovarjali. V zadnjem delu srečanja pa so predstavniki Urada za narodnosti in Skupnosti občin Slovenije opravili pogovore s prisotnimi romskimi svetniki z namenom ugotoviti, kakšne so njihove potrebe po izobraževanju za naloge, ki jih imajo kot svetniki v občinskih svetih. Skupnost občin Slovenije v sodelovanjem z Uradom načrtuje vrsto izobraževanj za romske svetnike, da bodo ti usposobljeni dobro zastopati svojo skupnost in skupaj z vodstvi občin reševati odprte probleme.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice