• Domov
  • Novice
  • Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti

V sredo, 26. januarja 2022 je Skupnost občin Slovenije za zaposlene na občinah in občinskih zavodih organizirala spletni seminar Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti. Uvodoma je Jan Starman, predsednik Odbora za gorsko kolesarstvo na Kolesarski zvezi Slovenije izpostavil pomembnost obravnave tovrstne športno-rekreativne dejavnosti ter poudaril, da z ureditvijo področja pridobivajo koristi različni deležniki v prostoru, in sicer rekreativni občani, strokovni sodelavci, turistični delavci ter drugi zainteresirani posamezniki.

Sledila je predstavitev področne zakonodaje. Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je izpostavil krovno zakonodajo (Zakon o urejanju prostora in Zakon o kmetijskih zemljiščih). Slednji zakon med drugih določa, kaj je dovoljeno na kmetijskih zemljiščih graditi. Povedal je, da je treba nove kolesarske poti načrtovati skladno z občinskim prostorskim načrtom in gospodarsko javno infrastrukturo. Poudaril je tudi predimenzioniranost tovrstnih poti in potrebo po vzdrževanju. Pritrdil je, da je treba slediti določbam Zakona o ohranjanju narave in Zakona o planinskih poteh, ki med drugim prostorsko določata (izjemo) vožnje s kolesom. Martin Brus, vodja Sektorja za kmetijstvo na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije je spregovoril o lastništvu zemljišč, predvsem tistih, ki so v lasti RS. Povedal je, da za uporabo (trajno, daljšo, enkratno – npr. enkratne prireditve) teh zemljišč na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije ter Slovenskih državnih gozdov izdajajo soglasja in zbrane povabil k dodatnemu informiranju ter sodelovanju. Zakonodajni oris je predstavil tudi Miha Marenče, vodja Sektorja za načrtovanje razvoja gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije. Povedal je, da se turno oz. gorsko kolesarjenje odvija v naravnem okolju in sicer pretežno v gozdu oziroma v gozdnem prostoru. Predstavil je temeljno področno zakonodajo ter ključne organizacije v povezavi z upravljanjem gozda. Zbrane je seznanil še s koraki načrtovanja gorsko-kolesarskih poti.

Zbrani so lahko v nadaljevanju posveta prisluhnili tehničnemu znanju in praktičnim izkušnjam strokovnjakov ter uporabnikov, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, urejanjem in upravljanjem infrastrukture gorsko-kolesarskih poti. Gradbenika Tomaž Balut in Mihael Mlakar iz Corus Inženirji sta predstavila konkretne načrtovalske korake, od umeščanja gorsko-kolesarskih poti v prostor do priprave prostorskih aktov. Poseben poudarek sta namenila varovalnim pasovom gospodarske javne infrastrukture, varovanim območjem, varovalnim pasovom javnih cest ter načrtovalskim posegom. V nadaljevanju je Andrej Žigon, direktor Zavoda Aliansa predstavil problematiko gorskega kolesarstva ter različne tipe poti kot tudi profile kolesarjev. Med drugim je izpostavil potrebo po vzpostavitvi namenske gorsko-kolesarske infrastrukture. Osebno izkušnjo je podal še Miha Šalehar, (so)ustanovitelj Robidišče trail centra, ki je nastal v močni povezavi z lokalno agrarno skupnostjo. Kot zagrizen gorski-kolesar in soinvestitor centra je izpostavil potrebo po preverbi uporabnosti zakonodajnih določb na terenu. Kot zadnja je sledila še predstavitev Vesne Malnar Memedovič, direktorice Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje. Zbrane je med drugim seznanila z MTB Trail centrom Kočevje, ki je lociran na območju smučišča in je sicer v upravljanju javnega zavoda. Poleg področja legalizacije je izpostavila upravljavske funkcije javnega zavoda.

< Vse aktualne novice