• Domov
  • Novice
  • Nadaljevanje pogajanj za povprečnino v letih 2018 in 2019

V sredo, 13.9.2017 je potekal sestanek v zvezi s financiranjem občin v letih 2018/2019, ki so se ga strani SOS udeležili predsednik SOS, Bojan Kontič, podpredsednik SOS, dr. Ivan Žagar, podpredsednik sekcije mestnih občin, dr. Andrej Fištravec, podpredsednik sekcije ostalih občin, Marjan Kardinar in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

Mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance je uvodoma povedala, da je ministrstvo zainteresirano za sklenitev dogovora glede financiranja občin za leti 2018 in 2019.

Ponudba vladne pogajalske strani na prvem sestanku za povprečnino v letih 2018 in 2019, ki je potekal 2.8.2017 je bila, da se povprečnina za leto 2018 določi v višini 546 € na prebivalca, za leto 2019 pa 550 € na prebivalca. Na področju investicijskih transferjev občinam za leti 2018 in 2019 je vladna pogajalska stran takrat predlagala, da se v letu 2018 zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3 % skupne primerne porabe občin in 2 % skupne primerne porabe občin. (Več…)

Ministrica je predstavila 2 nova predloga za leti 2018:

  • ali celotno izplačilo sredstev presežka nad primerno porabo (POs) in ohranitev povprečnine na višini 546€
  • ali določitev povprečnine v višini 548€ ter izplačilo ½ sredstev presežka nad primerno porabo (POs).

Na področju investicijskih transferjev je vladna pogajalska stran predlagala, da se v letu 2018 zagotavlja občinam pri investicijskih transferjih 3% nepovratnih in 2% povratnih sredstev za 2 leti.

Za leto 2019 je vladna stran predlagala povprečnino v višini 556€ in izplačilo POs v celoti, glede investicijskih transferjev pa bi ostalo enako, torej  3% nepovratnih in 2% povratnih sredstev za 2 leti.

Predsednik SOS, Bojan Kontič je povedal, da bi bilo treba upoštevati z zakonom določeno višino povprečnine in poudaril, da so bila zaradi krize in varčevalnih ukrepov države občinam finančna sredstva znižana, kar pa je imelo neposreden vpliv na kvaliteto življenja občank in občanov. Zato je čas, da sedaj dobijo to kar jim pripada! Ministrstvu je predlagal, da pripravi časovni finančni okvir iz katerega bo razvidno kdaj in kako bodo občine prejele zakonsko določeno višino povprečnine.

Na koncu so predstavniki SOS vztrajali, da je treba upoštevati zakonsko izhodišče glede višine povprečnine. Ministrstvo se je zavezalo, da bodo do konca tedna pripravili terminski plan oziroma časovnico finančnega okvira v katerem bi lahko prišli do zakonskega zneska financiranja občin in izračuna primerne porabe po posamičnih občinah na podlagi novih predlogov.

Naslednji sestanek med ministrstvom in predstavniki občin bo potekal predvidoma v četrtek prihodnji teden.

< Vse aktualne novice