• Domov
  • Novice
  • Nadaljevanje pogovorov o višini povprečnine

Dne 7. julija 2015 so se predstavniki asociacij občin ponovno sestali s predstavniki deležnih ministrstev z namenom nadaljevanja pogovorov o višini povprečnine v drugi polovici leta 2015 in o predlogih sprememb predpisov, ki bi naj občinam znižali stroške. Prisotni so glede na prejeto gradivo – tabelo s prihranki občin z metodologijo oziroma obrazložitvijo, po kateri so ministrstva prišla do zneska prihranka za občine v višini nekaj več kot 9 mio evrov, pregledali in argumentirali posamični predlagani ukrep. Predstavniki asociacij občin so izpostavili, da kljub obrazložitvam ostaja dvom, da bi naj te spremembe ukrepov lahko prinesle takšno višino finančnih prihrankov. Prav tako je bilo izpostavljeno, da glede na to, da nobena izmed predlaganih sprememb ni bila sprejeta do 30.6.2015, ni dejansko nobenih prihrankov za občine, ki bi upravičevali znižanje povprečnine.

Mag. Mateja Vraničar je pojasnila, da bo izražene pomisleke asociacij predstavila Vladi RS z namenom, da se predlagana višina povprečnine, kot jo predvideva predlog spremembe ZIPRS1415, zviša. Sama v tem trenutku ni imela mandata, da bi lahko predlagala drugačno povprečnino kot 514,22 evrov za drugo polovico leta 2015. Zato bo o morebitnem zvišanju višine povprečnine odločala Vlada še pred obravnavo predloga spremembe zakona v Državnem zboru.

Hkrati pa sta Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na 7. izredni seji oziroma 49. seji 6. julija 2015 obravnavali Predlog zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Državni svetniki izpostavljajo opozorilo SOS z dne 6.7.2015, da višina povprečnine že sedaj ne pokriva dejanskih obveznosti občin, z morebitnim njenim znižanjem pa bi bilo ogroženo ne le delovanje, ampak obstoj lokalne samouprave. Zato se interesna skupina in komisija pridružujeta skupnemu stališču predsedstev vseh treh skupnosti občin, da se povprečnina v višini 525 evrov ohrani tudi po 1. 7. 2015. Celotno Poročilo si lahko preberete tukaj.

Glede na to, da bo Državni zbor RS že na naslednji seji dne 9.7.2015 obravnaval Predlog zakona o spremembi ZIPRS1415, so na predlog SOS vse tri skupnosti občin na poslanke in poslance DZ RS naslovile apel za vložitev amandmaja k Predlogu zakona o spremembi ZIPRS1415, in sicer da se v zakonu določi višina povprečnine v znesku 525 evrov.

 

< Vse aktualne novice