• Domov
  • Novice
  • Nadaljevanje razprave Odbora DZ RS o Strategiji razvoja lokalne samouprave

V četrtek, 11.5.2017, je potekalo nadaljevanje 46. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na pobudo poslanske skupine SDS o strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki so jo prekinili novembra lani. V imenu Skupnosti občin Slovenije se je seje udeležil Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki je bil imenovan s strani SOS tudi v delovno skupino za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji Ministrstva za javno upravo.

V razpravi so prevladovala kritična stališča tako do samega dokumenta, kot tudi do stanja na področju lokalne samouprave. Ponovno je bilo poudarjeno, da dokument ni usklajen s predstavniki občin in da je premalo ambiciozen. Darko Fras je povedal, da zgolj izhodišče, »da imamo dober sistem, ki ga je treba le malo kozmetično popraviti«, ni dovolj. Potreben je namreč temeljit razmislek, kako reformirati celotno javno upravo.

Poslanke in poslanci so Vladi predlagali, da pripravi novo strategijo, ki bo v skladu s celotnim kontekstom razvoja lokalne samouprave, predvsem pa sprejeta za daljše obdobje tj. dolgoročna. Nova strategija bi morala vključevati vzpostavitev pokrajin, ki mora imeti za posledico tudi drugo stopnjo, tj. ukinitev dvotirnosti, saj si je Slovenija zaradi svoje majhnosti ne more »privoščiti« in je predraga ter neučinkovita, potrebna je decentralizacija, zagotovitev sredstev in lokalna avtonomija, prenos nalog, nadzora,…

Skupnost občin Slovenije je s svojimi pisnimi pripombami in udeležbo na srečanjih delovne skupine in sejah vlade sodelovala pri pripravi strategije v prepričanju, da bo sprejet dokument, ki bo skupna strategija vseh vpletenih: občin, Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije. Iz načina sprejemanja pa je še vedno očitno, da je to zgolj vladna strategija razvoja lokalne samouprave, ki kaže na nerazumevanje vloge, položaja in problematike občin. Odbor DZ je namreč brez sprejetja kakršnega koli sklepa sklenil pred časom začeto razpravo o strategiji razvoja lokalne samouprave.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice