• Domov
  • Novice
  • Nadaljevanje seje Ustavne komisije RS o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS

Ustavna komisija DZ je 3.11.2016 ob nadaljevanju prekinjene nujne seje potrdila predlog za vpis pravice do pitne vode v ustavo. V imenu SOS se je nadaljevanja seje Ustavne komisije udeležil Leo Kremžar, pooblaščeni zastopnik SOS na področju GJS. Zaključke seje je označil kot zadovoljive, saj po zadnji različici oskrbo prebivalstva z vodo zagotavlja država prek samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Do spremembe je prišlo zaradi izražene bojazni skupnosti občin in komunalnih podjetij, da bo država posegla v izvirne pristojnosti občin in porušila dobro delujoč sistem izvajanja vodooskrbe.

Na seji je bilo dogovorjeno, da bo besedilo Ustavnega zakona obravnavalo vse vodne vire in ne le naravne, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva z vodo in v tem delu niso tržno blago.

Strokovna skupina bo na podlagi dogovora na seji Ustavne komisije pripravila obrazložitev novega 70.a člena Ustave RS, nato pa bo besedilo obravnaval tudi Državni zbor RS, ki mora akt o spremembi ustave sprejeti z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.

< Vse aktualne novice