• Domov
  • Novice
  • Najbolj sporne “rešitve” novega Gradbenega zakona za občine

V ponedeljek, 4.1.2020 je potekala 4. seja Komisije za prostor pri SOS. Članice in člani so obravnavali dopolnjen predlog Gradbenega zakona, ki se nahaja v medresorski obravnavi. Izpostavili so ključne pomisleke glede predlogov v novem osnutku GZ-1, ki zadevajo občine.

Glede predlagane nove ureditve plačila komunalnega prispevka so vztrajali, da se ohrani ureditev kot je veljala zadnjih 60 let in sicer, da je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi plačilo komunalnega prispevka. Obstoječe zakonodajne rešitve so se skozi leta pokazale za učinkovite, postopki so utečeni in ne predstavljajo ovir, zato predlaganim spremembam nasprotujejo so zaključili.

Prav tako se v predlogu občinskim inšpekcijam, poleg že uveljavljene pristojnosti iz leta 2018 (enostavni objekti), dodatno nalaga pristojnost nadzora še nad nezahtevnimi objekti. S predlogom se prisotni absolutno niso strinjali, saj se kadrovski potencial občinskih inšpekcij v RS ne povečuje, saj ob dodeljevanju in širitvi pristojnosti s strani države ni neposrednih finančnih vzpodbud, kot iz razloga neprimerne kadrovske zasedbe v zvezi zahtevano izobrazbo, saj se za občinskega inšpektorja, ki presoja gradbene objekte, gradbena izobrazba ne zahteva, kot tudi, da so občinske inšpekcije že sedaj obremenjene s svojimi izvirnimi pristojnostmi in pokrivajo velik del zakonodaje, zastavlja pa se tudi vprašanje, kako bodo občine zagotovile in izobrazile (v tako kratkem času) ta kader z bistveno širšim naborom nalog.

Glede ureditve pridobivanja projektnih pogojev in mnenj je bilo izpostavljeno, da je izdaja projektnih pogojev glede skladnosti s prostorskimi akti nepotrebna in dodatno obremenjuje občine ter, da bi bilo potrebno mnenja o skladnosti s PA izvzeti iz enotnega sistema izdaje mnenj. Zato so predlagali, da se znova preuči možnost obravnave izdaje mnenj o skladnosti s PA izven določb 38. in 39. člena predloga zakona.

< Vse aktualne novice