• Domov
  • Novice
  • 120 predstavnikov lokalnih oblasti JV Evrope na Brdu o trajnostem razvoju in socialni vključenosti

Kakšni so izzivi pri približevanju ciljem Agende 2030 in ciljem trajnostnega razvoja (SDG) na ravni lokalnih skupnosti, kako doseči socialno vključenost in kakšna je pot naprej – vsa ta vprašanja so bila v središču pozornosti na Regionalni konferenci o socialni vključenosti in (re)integraciji skozi Agendo 2030 in skupne razvojne cilje, ki je potekala 17. aprila v Kongresnem centru Brdo. Konference se je udeležil Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in tudi predsednik SOS, Branko Ledinek, ki je v svojem nagovoru udeležencem izpostavil, da je Slovenija v preteklosti že veliko postorila na področjih podnebnih sprememb, skupne energetske prihodnosti in priložnosti ‘zelene revolucije’ za rast in delovna mesta, z vpisom pravice do pitne vode v ustavo zagotovila dostop do vode in sanitarne ureditve ter se zavezala poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri, da se pa ne glede na ta napredek in vsa prizadevanja Slovenije in slovenskih občin tudi na drugih področjih današnje Agende 2030 zaveda, da je potrebno še veliko postoriti.

Konferenca je ponudila platformo več kot 120 lokalnim deležnikom, nevladnim organizacijam in predstavnikom na nacionalni ravni, zato je predsednik SOS poudaril še, da so prav lokalne skupnosti tiste, ki smo ljudem najbližje in se vsakodnevno srečujejo s številnimi stiskami in neenakostmi: pa naj bo to življenje pod pragom revščine, nezaposlenost, slab dostop do cenovno ugodnih bivališč ali soočanje z nasiljem. Zato dan za dnem zavihajo rokave in po najboljših močeh in v sodelovanju s številnimi nevladnimi organizacijami na lokalni ravni odpravljajo neenakosti in omogočajo dostop do osnovnih dobrin za vse prebivalke in prebivalce.

Konferenco, ki se je nadaljevala še 18.4.2018, je organizirala Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS) in jo podpira regionalni projekt GIZ “Socialne pravice za ranljive skupine (SoRi)”, ki ga je naročilo nemško zvezno ministrstvo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ), Skupnost občin Slovenije pa je ena izmed ustanovnih članic mreže NALAS.

< Vse aktualne novice