• Domov
  • Novice
  • NALAS usposablja člane za črpanje EU sredstev

Skupina projektnih vodij v okviru mreže NALAS, sestavljena iz predstavnikov asociacij lokalnih skupnosti JV Evrope, katere član je tudi SOS, je nepogrešljiv vir pri zbiranju sredstev in reševanju vprašanj lokalne samouprave na ravni EU. NALAS se zavzema za krepitev kapacitet te mreže, da bi dosegli še boljše rezultate. Delavnico o komunikaciji, razširjanju in vodenju projektnih konzorcijev sta v so-organizaciji izvedla NALAS in GIZ ORF-MMS, v Zagrebu  3-6 aprila 2017.

Skupna je delala na izboljšanju svojih komunikacijskih, predstavitvenih in pogajalskih sposobnosti v okviru črpanja EU sredstev in sodelovanja v projektnih konzorcijih.

Z uporabo načela »learning by doing«, je skupina delala na razvoju morebitnih projektov za tri projekte, ki se osredotočajo na energetsko učinkovitost, trajnostni turizem in upravljanje nesreč. Osredotočili so se na proces prijave, pregled potrebnih strokovnih podlag in faze pri pripravi vloge. V naslednjih dveh razvojnih delavnicah bo sledilo usposabljanje iz osnovnega in naprednega upravljanja projektnega cikla. Prihodnji delavnici ne bosta le zagotavljali potrebno znanje, njeni rezultati bodo pripravljene projektne prijave.

< Vse aktualne novice