• Domov
 • Novice
 • Napotki in usmeritve ZRSZ glede izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja

Objavljamo napotke in usmeritve glede izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja, ki ga je Zavod za zaposlovanje RS objavil na svoji spletni strani (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/napotki-in-usmeritve-glede-izvedbe-nekaterih-programov). In sicer:

Pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja upoštevamo veljavna priporočila in zakonodajo glede zajezitve širjenja okužbe. Z današnjim dnem, v ponedeljek, 16. marca, se v skladu z odlokom Vlade začasno prekinejo vse vključitve brezposelnih v programe izobraževanja in usposabljanja.

Vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja

 • Pričetek vseh vključevanj v praktična usposabljanja, subvencioniranje zaposlitev in javna dela se lahko zamakne preko pogodbenega roka 30 dni, vendar ne dlje kot do 30. 5. 2020. Delodajalec nas je dolžan obvestiti o predvidenem pričetku vključitve.

Programi javnih del

 • Delo na domu se začasno omogoči, če izvajalec javnih del poda izjavo, da so vsi zaposleni napoteni na delo na domu, ter predloži program dela, ki bi ga na domu opravljal udeleženec javnih del. Če je program v skladu z odobrenim programom javnega dela, se sklene aneks k pogodbi o izvajanju, ki za določen čas omogoči delo na domu tudi udeležencu javnih del. Izvajalec mora dati udeležencu ustrezna navodila za varno delo.
 • Če se javno delo začasno ne more izvajati (zaprtje šole ipd), veljajo ukrepi za udeležence javnih del, enako kot za redno zaposlene.
 • Izvajalci javnih del morajo udeležence v najkrajšem možnem času (po elektronski pošti ali po telefonu s sporočilom SMS) obvestiti o odrejenem delu na domu ali čakanju na delo.
 • Če dela ni mogoče zagotoviti, se udeležencem odredi ukrep čakanja na domu v skladu s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pri tem so upravičeni do nadomestila plače v višini 80 % od osnove, določene v ZDR-1.
 • Udeleženci, ki bodo opravljali delo na domu, bodo upravičeni do plače po pogodbi o zaposlitvi.

PUM-O – Projektno učenje mlajših odraslih

 • Zaradi zaprtja vseh izobraževalnih ustanov v Sloveniji se od ponedeljka, 16. 3. 2020, začasno prekine izvajanje programa PUM-O.

Programi izobraževanja in usposabljanja

 • S ponedeljkom, 16. 3. 2020, se v skladu z odlokom Vlade RS (o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih) začasno prekinejo vse vključitve brezposelnih v programe izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo pri zunanjih izvajalcih, in sicer v vseh izobraževalnih ustanovah, vključno z organizacijami za izobraževanje odraslih.

Programi praktičnih usposabljanj

 • Praktična usposabljanja se lahko prekinejo na željo osebe ali izvajalca brez ugotavljanja krivde.
 • Pri usposabljanju na delovnem mestu in učnih delavnicah se izvajanje programov lahko začasno prekine. Če je nadaljevanje smiselno in možno, kar je razvidno iz obvestila izvajalca, lahko z izvajalcem sklenemo aneks za podaljšanje pogodbe iz objektivnih razlogov (koronavirus).

Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice