• Domov
  • Novice
  • Napoved izobraževanj na temo lokalnih volitev

Obveščamo vas, da bomo v skladu z dogovorom z Ministrstvom za javno upravo (MJU) vse tri asociacije občin v sodelovanju z MJU in Državno volilno komisijo, izvedle izobraževanje na temo zakonodajnih novosti na področju volilne zakonodaje predvidoma v začetku meseca junija. Predstavitev bo namenjena občinam oziroma predstavnikom občinskih uprav, predstavljene pa bodo novosti Zakona o volitvah v državni zbor, ki se smiselno uporabljajo na lokalnih volitvah in novosti Zakona o lokalnih volitvah.

Konec meseca avgusta ali v začetku septembra pa bo Ministrstvo za javno upravo organiziralo večji dogodek, namenjen predstavnikom občinskih volilnih organov, na katerem bodo predstavljene vse potrebne aktivnosti za izvedbo lokalnih volitev, vključno s predstavitvijo relevantnih zakonodajnih novosti v sodelovanju z vsemi državnimi organi, ki sodelujejo pri opravilih, vezanih na izvedbo rednih lokalnih volitev.

O natančnem terminu in lokaciji obeh seminarjev vas bomo pravočasno obvestili.

< Vse aktualne novice