• Domov
  • Novice
  • Napredovanje Mestne občine Velenje v smeri večje enakosti spolov

Med 4. in 8. oktobrom 2021 je Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope NALAS gostila virtualni študijski obisk ukrajinskih županj in županov. Osrednja tema več dnevnega dogodka je bila Napredovanje v smeri večje enakosti spolov na lokalni ravni.

V četrtek, 7. oktobra 2021 sta med drugim zbrane županje in župane iz Ukrajine nagovorila predstavnika Mestne občine Velenje, ki velja za eno izmed vidnejših slovenskih občin, ki pri svojem političnem delovanju spretno upošteva vidik enakosti spolov. Udeležence dogodka je uvodoma nagovoril Marko Pritržnik, vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, ki je poudaril, da občina stremi k uresničevanju enakosti spolov že od leta 2007, ko so imenovali koordinatorico za enake možnosti žensk in moških. Kasneje je v letu 2008 takratni občinski svet sprejel tudi prvi Akcijski načrt za enakost spolov, katero vrednost so v občini tudi širše prepoznali, in se dogovorili za podaljšanje veljavnosti tega načrta. Med drugim je omenil trenutno vizijo občine, ki si v obdobju 10 let prizadeva preiti z uporabe premoga do uporabe trajnostne zelene tehnologije. V povezavi s tem je izpostavil, da je občina odprla novi oddelek in na vodilno mesto postavila izkušeno žensko predstavnico, kar znova nakazuje na stremljenje občine k zagotavljanju enakosti spolov na lokalni ravni na pomembnih področjih delovanja. Svoj del govora je zaključil s poudarki strateške predanosti velenjskih županov, smiselnostjo sprejemanja dolgoročnih ukrepov kot tudi načrtnim in stalnim monitoringom sprejetih ukrepov na obravnavanem področju.

V nadaljevanju je zbrane nagovorila še mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, odvetnica in koordinatorica za enake možnosti na Mestni občini Velenje, ki je v preteklem letu sodelovala pri NALAS-ovih projektnih aktivnostih in si na ta način dodatno bogatila znanje ter izmenjevala veščine delovanja na mednarodni ravni. Povedala je, da bo naslednji Akcijski načrt za enakost spolov v Mestni občini Velenje veliko bolj praktično naravnan in da se bo v povezavi s tem izvajal tudi reden monitoring. Izpostavila je začetke udejstvovanja občine na poti enakomerne zastopanosti obeh spolov. Dodala je, da se je ranega leta 2008 na predlog vodilne politične stranke v mestnem svetu spremenil člen Poslovnika Občinskega sveta na način, da so se tedanji svetniki zavezali, da bodo zasledovali in težili k enakomerni zastopanosti obeh spolov pri sprejemanju političnih odločitev. Pri tem je poudarila, da pogumna odločitev ni bila pogojena z zakonsko zavezo, temveč s prostovoljno sprejeto spremembo, katere proces uvedbe zahteva precej časa. Izpostavila je, da se je sočasno s tem na državni ravni spreminjal tudi Zakon o lokalnih volitvah. Uvedbe spolnih kvot so doprinesle k večjemu deležu zastopanosti in izvoljivosti žensk med političnimi odločevalci, kar se je uspešno odražalo tudi na Mestni občini Velenje. Ob zaključku svojega govora je poudarila ustreznost sprejemanja mehkih ukrepov, ter prepotreben čas za uvajanje spremembe.  Izpostavila je pomen poslovniške spremembe, ki na dolgi rok ne bi prinesla spremembe, če v desetletju udejstvovanj ne bi obveljala politična konsistenca vseh dosedanjih županov Mestne občine Velenje.

< Vse aktualne novice