• Domov
  • Novice
  • Navodila Ministrstva za zdravje – Dodatek za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v okviru programa javnih del (86. člen ZIUPOPDVE)

Na podlagi prvega in drugega odstavka 86. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) so tudi zaposleni v okviru programa javnih del, upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah, če so pri svojem delo nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, v višini 65 % urne postavke osnovne plače zaposlenega za obdobje od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije.

Dodatek zaposlenim v okviru programa javnih del pripada pod enakimi pogoji, kot zaposlenim, ki pri izvajalcih iz prvega odstavka 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena.

Ministrstvo za zdravje je za namen postopanja in roka za posredovanje zahtevkov pripravilo NAVODILA, ki jih prilagamo TUKAJ, in priložen OBRAZEC- JAVNA DELA.

< Vse aktualne novice