• Domov
  • Novice
  • Navodilo o postopkih objave geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru RS
https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.preberi.si%2Fcontent%2Fview%2F19842531-Slovencu-grozi-zapor-v-Avstriji-z-dronom-ogrozal-helikopter.html&psig=AOvVaw0CBdGIbsn7G2Iq_m_ieVSQ&ust=1614264647625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNiw-8jigu8CFQAAAAAdAAAAABAH

Agencija za civilno letalstvo RS je pristojen organ za nadzor in izvajanje zakonodajnih zahtev v zvezi s sistemi brezpilotnih zrakoplovov v Sloveniji. Eden od pomembnih aspektov upravljanja dejavnosti sistemov brezpilotnih zrakoplovov je vzpostavitev geografskih območij v državi, v katerih je letenje sistemov brezpilotnih zrakoplovov prepovedano, oziroma pogojno dovoljeno, ob predpostavki, da so izpolnjeni določeni specifični pogoji. V Uredbi o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (UR.l. 195/20) (v nadaljevanju Uredba) je RS določila geografska območja zaradi zagotavljanja letalske varnosti. Medtem ko 6. člen navedene uredbe omogoča, da organ občine in nosilci javnih pooblastil lahko zahtevajo določitev prepovedanih ali omejenih geografskih območij.

Agencija vas obvešča, da je vzpostavila sistem za objavljanje geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov. Navodila  so dosegljiva na tej povezavi Navodila za objavljanje geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru RS. Občine lahko v skladu s 5. in 6. členom Uredbe prepoveste oziroma omejite letenje nad mestnimi središči, izpostavljenih krajih (vrtci, zdravstveni domovi, osnovne šole…), oziroma lahko pogojno dovolite letenje v teh območjih ob morebitnih dodatnih pogojih, ki jih določite občine z odlokom.

Posamezna območja, v katerih bodo veljale dodatne omejitve, bo Agencija za civilno letalstvo vnesla v sistem v 30 dneh.

< Vse aktualne novice