• Domov
  • Novice
  • Ne spreglejte anket o urejanju in čiščenju javnih površin

Te dni sta na vse občine naslovljeni dve anketi o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin (v nadaljevanju GJS javne površine). Anketi sta na občine naslovila Skupnost občin Slovenije in IPoP – Inštitut za politike prostora, ki se ukvarjata s proučevanjem izvajanja te gospodarske javne službe v okviru sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor pri urejanju zakonskih pogojev za njeno izvajanje.

Analiza izvajanja je nujno potrebna za to, da bodo lahko zakonske rešitve kar najbolje podprle občine in izvajalce te dejavnosti pri zagotavljanju urejenih in čistih javnih površin. Sodelovanje občin ima v procesu priprave zakonskih rešitev pomembno vlogo. Samo informacije iz prve roke lahko zakonodajalcu pomagajo razumeti naravo dejavnosti in potrebe lokalnega okolja na tem področju. Zato oba izvajalca strokovnih nalog resnično upata na čim boljši odziv občin in prijazno prosita vse predstavnike občin, da se odzovejo na obe anketi ter tako pomagajo ustvariti kar najboljši pregled stanja.

Anketo IPoP o izvajanju GJS javne površine pa lahko najdete tukaj.

Če vas vabilo k sodelovanju vaše občine v anketi slučajno ni doseglo, lahko anketo Skupnosti občin o čiščenju javnih površin najdete tukaj. Nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje namreč predvideva, da bodo morali proizvajalci z uredbo določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo občinam povrniti stroške – za ta namen bo potrebno vzpostaviti metodologijo in določiti znesek “povračil” za njihov prispevek k smetenju. Občine boste torej tudi s pomočjo izpolnjene ankete pripomogle k temu, da boste prejele ustrezna finančna sredstva. Rok za izpolnitev ankete je 31. 8. 2021.

Razmere v okolju in praksi kažejo, da postaja urejanje javnih površin vse bolj pomembna in zahtevna dejavnost lokalnih skupnosti. Hkrati pa so javne površine edina obvezna lokalna javna infrastruktura, ki jo občine že vse od sprejema zakona o varstvu okolja leta 1993 zagotavljajo v praktično popolni odsotnosti državnih predpisov. Za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe, ki jo izvorno sestavljata dve področji, to sta javna snaga in čiščenje javnih površin ter urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin (ZVO, 1993, 26. člen), zakon v osnovi predvideva enako kot za vse ostale obvezne lokalne gospodarske javne službe, da bo minister pristojen za varstvo okolja predpisal standarde in normative za opravljanje službe. To se na ni zgodilo. Je pa leta 2020 bilo objavljeno revizijsko poročilo Ureditev upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja, ki urejanja in čiščenja javnih površin sploh ni obravnavalo. Računsko sodišče je, ko je revidiralo učinkovitosti poslovanja Ministrstva za okolje pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja za leti 2016 in 2017 namreč sklenilo, da javne službe »čiščenje javnih površin« v reviziji ne bo obravnavalo, »ker se za izvajanje dejavnosti ne uporabljajo objekti in naprave, ki so občinska GJI varstva okolja« (Računsko sodišče, 2020, str. 10). Zakaj tako menijo in kaj potemtakem so javne površine kot so parki, zelenice, drevoredi, otroška igrišča, trgi, peš površine in ploščadi Računsko sodišče ne pojasni. Ministrstvo za okolje se odziva s proučevanjem razmer in namero enotno urediti tudi pogoje za izvajanje te GJS in nadoknaditi zakonodajno praznino na tem pomembnem področju.

< Vse aktualne novice