• Domov
  • Novice
  • Nižanje stroškov za občine na področju Zakona o vodah

V sredo, 29. maja 2019 se je ponovno sestala delovna skupina za nižanje stroškov občinam in skupaj s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor obravnavala predloge občin za nižanje stroškov v povezavi z Zakonom o vodah. Občine so namreč predlagale brezplačno pridobitev služnostne ali stavbne pravice na vodnem ali priobalnem zemljišču v upravljanju ministrstva.

Ministrstvo odgovarja, da naj bi bila določitev nadomestila za stavbne pravice in služnosti na vodnem in priobalnem zemljišču za občine simbolična, kar pomeni manj kot 5%, kar je zdajšnja višina, ki jo določajo  pravilniki. Stališče ministrstva je tudi, da bi morala stroške poplavnih oz. drugih hidroloških študij kriti država. Ministrstvo nobenemu izmed predlogov občin ni bilo naklonjeno. Navkljub vsemu, se bodo rešitve iskale še naprej.

< Vse aktualne novice