• Domov
  • Novice
  • Nov Interreg program Evropske komisije čezmejnega sodelovanja Madžarske in Slovenije

Evropska komisija je uradno potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU. Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na turizem kot ključni sektor regij. Kot je dodala komisarka za regionalno politiko Corina Crețu: ”Ni dvoma, da bodo lokalne skupnosti imele gospodarsko korist zaradi povečanega dotoka turistov.”

Program zajema po dve statistični regiji (NUTS III):

  • na slovenski strani: Pomurje in Podravje ter
  • na madžarski strani: Zala in Vas

Podpira je usmerjena v ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turističnih dejavnosti zlasti na podeželju, pa tudi povezovanju znamenitosti z novimi koledarskimi in pohodniškimi čezmejnimi turističnimi potmi. Program podpira sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami z namenom iskanja skupnih rešitev na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Glavni prioriteti sta aktivna ter kooperativna regija.

Otvoritveni “Kick-off” dogodek programa bo predvidoma organiziran 20. oktobra 2015 v Murski Soboti, javni razpis  in razpisna dokumentacija pa bodo objavljeni decembra 2015.

logi_si-hu_sl

 

S programom upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad  za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov. Kontaktna oseba je Aleš Mrkela.

Proračun petega programskega obdobja Interreg 2014 – 2020 obsega 10,1 milijarde €, investiranega v več kot 100 programov sodelovanja med regijami in teritorialnimi, socialnimi in ekonomskimi partnerji. Proračun vključuje tudi dodelitev ESRR sredstev za države članice za sodelovanje na zunanjih mejah EU z drugimi instrumenti (pred pristopna pomoč, evropski instrument za sosedsko politiko).

 

_______________

Povzeto po: Poročilo EK o sprejetju programa

Spletna stran Evropsko teritorialno sodelovanje; SI-HU

< Vse aktualne novice