• Domov
  • Novice
  • Nov potrjen Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 ver 3.2

S strani SVRK-ja smo v vednost prejeli nov potrjen Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 verzija 3.2, za katero je SVRK 19.12.2017 preko SFC2014 prejel izvedbeni sklep Komisije z dne 6.12.2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2014) 9982 o odobritvi nekaterih elementov „Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020“ za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada in posebne dodelitve sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v Sloveniji CCI 2014SI16MAOP001 –  C(2017) 8425 final.

Besedilo Operativnega programa (s sledi spremembam) se nahaja na tej povezavi.

 

Ker je dokument dolg 560 strani bodite pri tiskanju dokumenta varčni. 

< Vse aktualne novice