• Domov
  • Novice
  • Nov predlog 26. člena ZFO-1 upošteva pripombe SOS

S strani MJU smo prejeli dopis, da so upoštevali vse pripombe SOS pri pripravi novega 26. člena ZFO-1, ki govori o sofinanciranju dela skupnih občinskih uprav. V tvornem sodelovanju s SOS so predstavniki MJU pripravili nov predlog, ki bo spodbujal ustanavljanje večjih skupnih občinskih uprav, ki bodo za občine izvajale več skupnih nalog, medtem ko ne bodo omejevali in izključevali sofinanciranja nobenih skupnih občinskih uprav oziroma občin.

Na Skupnosti občin Slovenije smo s trenutnim predlogom zadovoljni, čeprav pogrešamo nastavek za financiranje novih nalog v okviru skupnih občinskih uprav.

V novem predlogu je sedaj naštetih 11 možnih nalog (vsaka v svoji alineji), ki jih skupne občinske uprave lahko upravljajo. Te naloge so: občinski inšpekcijski nadzor, občinsko redarstvo, notranja revizija, varstvo okolja, urejanje prostora, pravna služba, občinsko pravobranilstvo, proračunsko računovodstvo, civilna zaščita, požarno varstvo ter urejanje prometa.

Prav tako je navedeno, da morajo skupne občinske uprave vključevati vsaj 3 občine in opravljati vsaj 3 naloge. V kolikor opravljajo manj nalog se sofinanciranje zmanjša za vsako nalogo 5%. Torej za 2 nalogi 35% in za eno 30% sofinanciranje.

Bodo pa občine nagrajene v kolikor skupne uprave opravijo več nalog, in sicer za vsako dodatno nalogo 5% a ne več kot 55% ( za 4 naloge 45%, 5 nalog 50% in za 6 nalog 55%).


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice