S strani Ministrstva za javno upravo (MJU) smo v obravnavo prejeli nov predlog spremenjenega 26. člena Zakona o financiranju občin. Nov predlog je nastal na podlagi sestanka MJU s predstavniki SOS, ZOS ZMOS, ki je bil dne 15. februarja 2017. Predlagani 26. člen ni usklajen s SOS-om, saj v samo pripravo besedila nismo bili vključeni.

Na sestanku smo predstavili argumente za nestrinjanje in nasprotovanje prvotnemu predlogu, prav tako smo se na sestanku pogovarjali o naših predlogih za oblikovanje izhodišč 26. člena. na poglagi sestanka so predstavniki MJU pripravili nov predlog, ki se nahaja tukaj.

Do predlaganega člena imamo nekaj pomislekov in dilem, ki vam jih posredujem v nadaljevanju:

2 letno prehodno obdobje je prekratko (sprejetju zakona bo sledila masivna reorganizacija SOU, temu sledi spreminjanje vseh odlokov….). Še posebej je obdobje prekratko če se upošteva, da bo zakon sprejet v drugi polovici leta. Tako bo prehodno obdobje celo krajše kot 2 leti.

– Na sestanku smo že izpostavili nestrinjanje s kaznovanjem, predlagmo, da se zapiše minimalno financiranje v višini x%, nato se za vsako nalogo doda še 5% do maksimalne višine sofinanciranja 55%.

opozarjamo na nove zaposlitve v SOU (mededžerjev SOU) – glede na predlagan člen občine ne bodo upravičene do višjega sofinanciranja  v kolikor opravljajo 3 naloge v dveh ali treh SOU. Na terenu so SOU v katerih ena SOU opravlja A nalogo, medtem ko B in C nalogo opravlja druga  SOU. Obe SOU vodita strokovnjaka iz posameznih področij. Na podlagi predloga MJU navedena občina ne bo upravičena do 40% sofinanciranja temveč le do 30% zahtevka za prvo nalogo in 35% zahtevka za sofinanciranje v drugi SOU.

V kolikor bo občina želela prejemati 40% sofinanciranje bo sledilo združevanje SOU, kar bo posledično pomenilo, da vodenje SOU ne bodo več mogli opravljati strokovnjaki. Nad strokovnjake se bodo morali zaposlovati manadžerji. Na primer: Medobčinski inšpektorat in redarstvo (med nalogami varstvo okolja) je lahko vodil inšpektor, ki je dobro poznal delo tudi redarstva, drugo SOU pa je vodila notranja revizorka. V novi SOU  bodo naloge združene in vodenje ne bo v prostojnosti strokovnjaka za vsa področja, temveč bodo v okviro SOU ustanovljeni oddelki (stare vodje) nad njimo pa bo nov vodja celotne službe.

vsebina nalog je predpisana in določena, kar onemogoča inovativnost občin pri iskanju področij za izvajanje skupnih nalog. 

Vljudno vas prosim, da mi najkasneje do torka 21.marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

< Vse aktualne novice