Na pobudo Skupnosti občin Slovenije smo se sestali s predstavniki MJU in smo jim predstavili pobudo za uvrstitev novih delovnih mest v občinskih redarstvih. Razvoj občinskih redarstev in obseg nalog sta povzročili, da občine ne morejo učinkovito opravljati dela, saj imajo sedaj možnost med delovnim mestom občinski redar in vodja občinskega redarstva. Tako je nujno, da se v Uredbi o sistemizaciji delovnih mest omogoči izbor delovnih mest, ki bodo vodji občinskih redarjev pomagali pri izvedbi vseh strokovnih nalog. Prav tako se je zaradi povečane zahtevnosti dela pojavila potreba po občinskih redarjih z višjo stopnjo izobrazbe, ki bo omogočala tudi vodenje prekrškovnih zadev.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice