• Domov
  • Novice
  • Novi predpis s področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in občin

Dne 20.10.2016 je na Ministrstvu za javno upravo potekal prvi usklajevalni sestanek glede besedila osnutka predloga Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, na katero je Skupnost občin Slovenije že v mesecu juniju posredovala pripombe in stališča občin.

Prisotni predstavniki skupnosti so na sestanku predstavili in pojasnili svoja stališča in predstavili problematiko v zvezi z izvajanjem sedaj veljavnega zakona, katere je potrebno upoštevati in rešitve vključiti v nov predpis. Ministrstvo bo v največji meri izpostavljeno poskušalo vključiti v sam predlog. Nov osnutek prejmemo v kratkem.

Predhodno usklajevanje osnutka predloga novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)

< Vse aktualne novice