Dne 1.7.2016 je potekal sestanek med predstavniki ministrstva za zdravje (delovne skupine za pripravo predloga zakona) in predstavniki skupnosti občin v zvezi s predlogom novega Zakona o lekarniški dejavnosti. Sestanek je potekal v skladu z dogovorom na razpravi o predlogu zakona (dne 21.6.2016), da se lokalne skupnosti in njihove skupnosti pred oddajo gradiva na Vlado aktivno vključili v pripravo zakona.
Skupnost občin Slovenije je na podlagi razprave z dne 21.6.2016 in podanih pripomb že naslovila na ministrstvo nasprotovanje k nadaljnji obravnavi predloga in izrazila nestrinjanje z ocenami ministrstva, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo na vladi. Od ministrstva se namreč pričakuje, da se resno in strokovno pristopi k pripravi predpisa. Prav tako pa je predsedstvo SOS na svoji 11. redni seji sprejelo sklep, s katerim ostro nasprotuje nadaljnji obravnavi Predloga zakona o lekarniški dejavnosti, ki je vsebinsko nedorečen, neusklajen z veljavno področno zakonodajo in tudi s predpisi, ki urejajo javne finance. Popolnoma se nasprotuje predlogu, katerega posledica bi bila lastninjenje javnih zavodov in s tem nacionaliziranje občinskega premoženja. V skladu s sprejetim sklepom, se je pozvalo pripravljavca, da pripravi nov predlog zakona in že v samem začetku priprave vključi v sodelovanje lokalne skupnosti.

Na sestanku (dne 1.7.2016) so predstavniki ministrstva predstavili spremembe osnutka zakona, upoštevaje pripomb skupnosti občin. Ministrstvo še naprej vztraja:
– na sprejemu zakona v najkrajšem možnem času, zaradi – po njihovih trditvah –  zahtev EU.
– na tem, da se nameni presežka v javnem lekarniškem zavodu določijo v zakonu (odloča nadzorni svet zavoda) in ne kot določa Zakon o računovodstvu, da so v pristojnosti odločanja ustanovitelja.

Predstavnica SOS, Kristina Slapar, je na začetku izpostavila sklep predsedstva SOS, ter da se vztraja na tem, da o presežku odloča ustanovitelj in ne, da se nameni vnašajo v zakon in s tem krši določila Zakona o računovodstvu. Ob tem pa tudi poudarila, da mora v zakonu bit jasno zapisano kdo je koncedent in da je koncedent na primarni ravni lokalna skupnost (občina, mestna občina).

SOS vas bo o popravljeni oziroma spremenjenem osnutku predloga seznanila (po besedah ministrstva bo le ta pripravljen predvidoma v začetku naslednjega tedna). Prav tako pa bo nadaljevala aktivnosti za sprejem z lokalnimi skupnostmi usklajenega predpisa.

< Vse aktualne novice