• Domov
  • Novice
  • Novinarska konferenca Računskega sodišča RS in predstavnikov SOS, ZOS in ZMOS na temo poslovanja občin

V sredo, 25. 11. 205, je v prostorih računskega sodišča RS potekala novinarska konferenca na temo pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. S strani združenj občin so se konference udeležili predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, predsednik ZOS, Robert Smrdelj in predsednik ZMOS, Bojan Kontič, s strani računskega sodišča Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča in mag. Mojca Planinšek,  vrhovna državna revizorka, prisotni pa so bili tudi mediji.

Računsko sodišče je 24. 11. 2015 izdalo Zbirno poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. Prečna revizija poslovanja 22-ih občin je zajemala pet tekočih transferov − transfere za vrtce, šolske prevoze, institucionalno varstvo, transfere neprofitnim organizacijam in javnim zavodom. Ti kažejo po posameznih občinah na velike razlike v cenah storitev, stroških storitev na uporabnika, ceni »košarice« tekočih transferov na prebivalca in posledično deležu prihodkov občine, ki se porabi za njihovo poplačilo.

V povezavi z aktualnimi pogajanji z vlado o povprečnini sta predstavnika računskega sodišča in predstavniki združenj izpostavili, da povečanje stroškov v povezavi s transferi, o katerih poročajo v zbirnem poročilu, imajo velik vpliv na financiranje lokalne samouprave, zato je potrebno preveriti načrt obstoječega financiranja. Računsko sodišče je tudi podalo priporočila pristojnim ministrstvom v luči iskanja sistemskih rešitev, posebej pa je bilo izpostavljeno, da je bilo glede povprečnine dano tudi priporočilo ministrstvu za finance, da z analizo podatkov o odhodkih za zakonsko določene naloge občin, predvsem analizo odmikov od povprečij in razlogov zanje, presodi ustreznost sistema primerne porabe in ga po potrebi spremeni ali dopolni z elementi, ki bi odražali dejanske stroške zakonsko določenih nalog.

Galerija.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice