• Domov
  • Novice
  • Novosti glede izvajanja lokacijske preveritve in instituta občinskih urbanistov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) v sredo, 23. 3. 2022 organizirala posvet “Detajlno o lokacijski preveritvi in institutu občinskih urbanistov”.

Boštjan Jerebic, sekretar in vodja Oddelka za občinsko prostorsko načrtovanje na MOP je uvodoma podal splošne informacije vezane na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3) ter nadaljeval s predstavitvijo o lokacijski preveritvi (LP). Predstavil je namen, posledice in veljavnost LP kot tudi ostale določbe z zvezi z LP.

V nadaljevanju je Barbara Radovan, višja sekretarka iz Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP slušatelje seznanila z institutom občinskih urbanistov (OU). Poudarila je namen instituta OU, nato pa razložila, do kdaj mora imeti občina zagotovljeno sodelovanje OU, katere so naloge OU po ZUreP-3 v primerjavi z ZUreP-2, definicijo OU, pomen posameznih pogojev kot tudi pomenov. Na koncu  je komentirala tudi, kaj je nerazdružljivo z nalogami OU in svetovalca župana ter kako voditi imenik OU.

Predstavitvama je sledila plodna razprava, v okviru katere je bilo odgovorjenih na okoli 100 vprašanj.

< Vse aktualne novice