V Skupnosti občin Slovenije smo bili seznanjeni, da občine prejemajo zahteve večjih poslovnih subjektov (Špar, Lidl, Hofer, Mercator,…), ki želijo spremembo podatkov za odmero NUSZ za zunanje poslovne površine, da bi zmanjšali njihove finančne obveznosti, to pa utemeljujejo s priporočili Ministrstva za okolje in prostor.

V sklopu SOS smo opravili povpraševanje pri občinah in ugotovili, da gre za organizirano aktivnost večjih poslovnih subjektov po vsej Slovenij. Zahteve poslovnih subjektov niso skladne z veljavno zakonodajo, prav tako tudi sistemska priporočila ministrstva ne temeljijo na ustreznih pravnih temeljih. Zato smo v SOS odločeni, da naredimo vse, kar je potrebno za zaščito interesov občin – za to pa bo potreben enoten in usklajen pristop občin.

Da bi zagotovili čim večjo enotnost nastopa, smo opravili še posvetovanje z Združenjem mestnih občin Slovenije in na podlagi dogovora o sodelovanju, seji Glavnega odbora SOS dne 25. 2. 2022 sprejeli sklepe, na podlagi katerih bomo pristopili k naslednjim aktivnostim:

– pridobili bomo pravno mnenje neodvisnega strokovnjaka, ki bo pripravil z zakonodajo in sodno prakso utemeljeno argumentacijo za zavrnitev zahtev poslovnih subjektov. Pravno mnenje bomo prejeli predvidoma v sredo, 2. marca 2022.

– občine bomo pozvali, da se organizirano in enotno odzovejo na zahteve pravnih subjektov in ne pristajajo na pritiske poslovnih subjektov. Prav tako se bo pozvalo občine, da skupnost obveščajo o nadaljnjih aktivnosti poslovnih subjektov v izogib slabšanju položaja občine oz. občin.

– Ministrstvo za okolje in prostor bomo pozvali, da nemudoma umakne objavljena sistemska priporočila, saj povzročajo neposredno škodo finančni kapaciteti občin.

– Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance bomo pozvali k sprožitvi vseh korakov za zaščito finančnih prihodkov občin.

– zahtevali bomo sestanek s predsednikom Vlade RS, Ministrom za finance in Ministrom za okolje in prostor.

– glede na dejstvo, da država že leta obljublja uvedbo davka na nepremičnine, pa se to nikoli ne zgodi, bomo zahtevali, da Ministrstvo za okolje in prostor nemudoma pristopi k pripravi čistopisa zakonodaje, ki določa sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z namenom transparentnega in jasno razumljivega sistema.

Občine članice prosimo, da k zadevi pristopimo skupaj, usklajeno in enotno.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice