• Domov
  • Novice
  • O financiranju občin s predsednikom Vlade RS

V torek, 26. septembra 2017, je potekal sestanek s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem v zvezi z financiranjem občin iz državnega proračuna za leti 2018 in 2019. Na sestanek so bili povabljeni predsedniki vseh treh združenj, na sestanku pa je sodelovala tudi ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman.

Na podlagi pogovorov glede ključnih vprašanj financiranja občin v letih 2018-2019 je ministrstvo pripravilo končni predlog vlade. Predlog za leto 2018 je povprečnina v višini 551 €, presežek primerne porabe nad POS se občinam dodeli v obsegu 85 % presežka in investicijski transfer v višini 3 % primerne porabe kot nepovratna sredstva in 3 % primerne porabe povratnega transfera. Za leto 2019 je predlog povprečnina v višini 558 €, presežek primerne porabe se občinam izplača v celoti, investicijski transfer pa ostane enak kot v letu 2018: torej 3 % primerne porabe nepovratnega in 3 % primerne porabe povratnega transfera.

O možnosti podpisa dogovora o višini povprečnine za leti 2018 in 2019 bo odločalo Predsedstvo SOS, zato smo odprli korespondenčno sejo.

Ministrica za finance je združenja še obvestila o dogovoru z ministrom Koprivnikarjem, da bo še pred rokom za vlaganje amandmajev na predlog zakona potekal ponovni sestanek, namenjen usklajevanju amandmajev na novelo Zakona o financiranju občin, kjer se bi poskusilo uskladiti čim več še odprtih vprašanj. Kakor predlagano s strani SOS, se je vladna pogajalska stran pripravljena pogovoriti tudi o časovnici nadaljnjega približevanja povprečnine dejansko izračunanim povprečnim stroškom izvajanja zakonskih nalog, čeprav ima Ministrstvo za finance glede tega pristopa kar nekaj strokovnih pomislekov.

Dodatno je dogovorjeno tudi, da se z novo določbo ZIPRS1819 predvidi, da občine lahko sprejemajo dva letna proračuna hkrati (podobno kot to velja na državni ravni), ne glede na to, da je prihodnje leto volilno leto.

Kot že pojasnjeno na prejšnjem sestanku na Ministrstvu za finance, bo v ZIPRS1819 urejeno vprašanje povprečnine, možnost sprejemanja dveh letnih proračunov in pravna podlaga za sprejemanje odlokov o NUSZ. Ostala vprašanja bodo letos urejena v noveli ZFO – kot sistemska rešitev ali kot prehodna rešitev za leti 2018 in 2019.

 

< Vse aktualne novice