• Domov
  • Novice
  • O identifikaciji problemov uporabe nove prostorske zakonodaje

V četrtek, 22.9.2022 je potekala 9. seja Komisije za prostor pri SOS. Osrednji del srečanja je predstavljala identifikacija problemov uporabe nove prostorske zakonodaje. Članice in člani komisije so združno ugotavljali, da prinaša zakonodaja kadrovske obremenitve, ki pa oddelkom občin ne prinašajo ustrezne finančne podpore.

Tekom razprave so med drugim prisotni izpostavili prehod občin iz Zemljiško katastrskega prikaza (ZKP) na Zemljiško katastrski načrt (ZKN). Med drugim so na primeru izpostavljene občine komentirali, da so v procesu soočanja, kjer se sočasno ukvarjajo s spremembo občinske meje, napenjanjem katastra in prehodom iz ZPN na ZKN, kar prinaša občinam finančne posledice z naslova tehničnih prilagoditev. Članice in člani tako opažajo, da občine s strani države nimajo kritih zadev, ki so bolj tehnične narave.

Ob koncu seje so še izpostavili, da si od resornega ministrstva želijo konkretne pomoči, in manj odgovorov in pojasnil.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice