• Domov
  • Novice
  • O integraciji romske skupnosti in dodatnih sredstvih za občine

V petek, 29. 1. 2021 je v spletnem okolju ZOOM potekala 4. seja Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS. Na sestanek so bile, ob članicah in članih povabljene tudi občine, ki bodo v skladu z določili Zakona o finančni razbremenitvi občin deležne dodatnih finančnih sredstev za urejanje odprtih zadev romske skupnosti. Sestanka sta se udeležila tudi predstavnica MJU, Helena Kaučič in direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, mag. Stane Baluh.

Ključna točka sestanka so bila vprašanja povezana z dodatnimi finančnimi sredstvi, ki jih bodo prejele občine z romsko skupnostjo. Ob preračunu, koliko sredstev bo dobila katera občina so nekatere občine izpostavile neustrezno delitev teh sredstev, saj dodatek k primerni porabi ne vključuje kriterija števila občank in občanov romske skupnosti. S strani SOS smo pojasnili dileme pri opredelitvi sistema ter dejstva, da uradnih podatkov o številu pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji nimamo. Pa tudi, da je sistem sofinanciranja teh občin takšen kot je celoten sistem financiranja.  Kar pa ne pomeni, da SOS ne bo še naprej iskala rešitve nezadovoljstva nekaterih občin glede razdelitve dodatnih sredstev za Rome.

Direktor Urada je prisotne še seznanil, da bo prvi obrok sredstev za leto 2021 nakazan občinam  do 20. marca 2021, drugi obrok pa do 20. septembra 2021.

V nadaljevanju so prisotni govorili tudi o tem, kako se lotiti naloge, da bodo sredstva dobro in ciljano porabljena. Dogovorili so se za sodelovanje in medsebojno izmenjavo izkušenj in modelov. Pri tem naj bi bila komisija osrednji prostor za medsebojno usklajevanje in podporo.  Na naslednji sestanek bo komisija povabila predsednika vladne delovne skupine, ki jo vodi dr. Anton Olaj, z željo, da izvedo več o spremembah, ki naj bi končno rešile nakopičene sistemske ovire za izboljšanje položaja romske skupnosti in izboljšale razmere v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.

< Vse aktualne novice